کارمزد خدمات بیورکس

کارمزد معاملات بیورکس به صورت درصد از مبلغ کل معامله است و محاسبه آن بر اساس ملاحظات زیر صورت می گیرد.
  • کارمزد خریدار ارزدیجیتال به صورت ارزدیجیتال کسر و کارمزد فروشنده ارزدیجیتال از مبلغ دریافتی به تومان کسر می شود.
  • در هنگام ثبت معاملات کارمزد به شما نمایش داده می شود.
بازه زمانیمقدار ارزکارمزد خریدکارمزد فروش
0 الی 240 تا 300 (USDT)0.40%0.40%
300 تا 1500 (USDT)0.35%0.35%
1500 تا 15000 (USDT)0.25%0.25%
15000 تا infinity (USDT)0.20%0.20%